İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Kayıt olun

Kayıt olun

Cevabınızı ya Website'den, ve ya E-Mail aracılığıyla sağlayabilirsiniz. şayet E-Mail üzerinden cevap almak isiyorsanız; o zaman lütfen E-Mail adresinizi yazınız

* Mutlaka veriniz

Lütfen kaydınızın ayrıntılarını verin


Kullanım Koşulları

1.  Ademi Mesuliyet (sorumluluktan muafiyet)
Migraweb.ch çalışanları E-Maillerinizi ücretsiz olarak incelerler. Danışmanlık gönüllü olarak gerçekleşir ve bir sözleşme-ilişkisi çerçevesinde değildir. Yazılı Sözleşme söz konusu değildir. Ne Migraweb.ch ne de onun çalışanları danışmanlıktan kaynaklanabilecek sorun ve kararlardan dolayı herhangi bir Garanti ve sorumluluk üstlenmezler. Migraweb.ch ve onun çalışanları herhangi bir şekilde Web sitesine giriş ve onun kullanımı dahil ( daha doğrusu giriş ve kullanımın imkansızlığı) dolaylı ve dolaysız zararlarda hertürlü sorumluluktan ( ihmal dahil) muaftırlar.

Migraweb.ch ve çalışanları teknik problemlerden dolayı kısa veya uzun bir süre Web sayfasına girişin imkansız olması veya arıza oluşmasından sorumlu tutulamazlar. Migraweb.ch ve onun çalışanları Web sayfasının çalışmasında kesinti olmayacağına veya hatasız olacağına, hataların
 
giderileceğine ya da Web sayfasının veya Serverin virüssüz veya zararlı bileşenlerden yoksun olup olmadığına dair Garanti veremezler. Bu tür sorunlardan dolayı Kullanıcılar Migraweb.ch ve onun çalışanlarına karşı hiçbir surette hak talep edemezler.
 
 
2.  Gönderme ve Linkler
Web sayfamızda yer verilen harici Web sayfaları bağlantıları (linkler) ve onların içerikleri için Migraweb.ch sorumluluk üstlenmez. Gösterilen sitelerde; yasal olmayan, hatalı ve eksik içerikler ve özellikle Zararlar için yanlızca Site’nin sunucuları sorumludur.
 
3.  Veri Koruma
Tarafımızdan toplanan veriler kişilerle ilgili değildir. Sadece istatistiki amaçlar için değerlendirilirler. Üçüncü kişilere aktarma söz konusu değildir.
 
Tüm çalışanlar Mesleki sırları saklama yükümlülüğü altında bulunur ve  çare arayanların isimlerini gizli tutarlar.
 
Verilerinizin dünya çapında iletişim ağında bulunduğuna ve bununla birlikte E-Mail trafiği’nin güvenli olmadığına ve yetkisiz üçüncü kimseler tarafından incelenebilirliğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Danışmanlık gerçekleştikten sonra bu veri ve bilgiler yok edilir.
 
4.  Geçerlilik
Genel Ticari Şartnameyi (AGB) her zaman uyarlama yada değiştirme hakkını muhafaza ediyoruz. Bu ticari Şartname sadece İsviçre hukukuna tabidir.
 
Mahkeme merciinin bulunduğu yer Migraweb.ch’nın taşıyıcı Derneği Verein Web for Migrants, Bern’dir.

Online-danışmanlık