Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Eyambami

Eyambami

Ozali na makoki ya ko zwa eyano na internet to ba tindela yo yango na email. Soki o lingi ko zwa eyano na email, yebisa biso kombo ya email na yo.

* O kokisa makomeli

Kotisa makambo ya ebetami na yo


Ntoli na internet