Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Toli po na moto nioso


Po na mituna nioso okotuna, bato ya Migraweb.ch bakozongisela yo maloba ofele na internet. Kosunga baninga ezali malamu koleka. Ndenge migraweb.ch akosunga yo, eleki te toli oyo okoki kozwa epayi ya bato bayebi mibeko ya mboka (assistance juridique) to lisalisi ya minganga (aide theurapétique). Soki pasi eleki, kende epayi ya bato bayebi mosala malamu ; bakosalisa yo.


Tokolekisa te 48 heures po tokokomela yo na internet. Soki Migraweb akoki te, tokoyebisa yo mokolo nini tokokomela yo. Soki pasi eleki, okoki kobenga Main Tendue na n° 143. Na mboka Swissi mobimba mpe na Lichtenstein, okoki kobenga tango nioso, mokolo mobimba po na kosolola na monoko allemand, fançais to italien.


Komisa kombo na yo, tanga oyo ekomami mpe otindela biso liloba na internet

Ntoli na internet

BokoteliEyambami