Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Tozali banani ?

Lingomba esali Migraweb ezali Association Web for Migrants (WFM). WFM asalaka mosala na ye mpo na mbongo te, na ndenge mibeko (article 60 et suivants du code civil suisse) ya mboka Swissi elobi. WFM etalaka makambo ya politique to ya Nzambe te.
 
Balingomba esalaka na kati ya WFM ezali lingomba po na bomesani ya bampaya na mboka Swissi (Forum pour l’intégration des migrantes et des migrants en Suisse), lingomba ya bampaya bafandi na Lausanne (Forum des étrangères et étrangers de Lausanne, FEEL), mpe lingomba babengi Réseau Sociolution oyo etali makambo ya ndenge ya kofanda na mboka. Lingomba ebengami Main Tendue bapesaka toli na bato oyo basalaka na balingomba oyo esalaka na WFM.
 
Mosala ya WFM ezali kosalisa bampaya mpe bato bandima ngunda na bango mpo bamesana na mboka Swissi. Bato ya minoko ebele bazali na kati ya WFM po na kobongola na minoko na bango makambo nionso etali bofandi na mboka Swissi. Bokoki ko kotala site www.migraweb.ch mpe kosenga batoli tokozongisela bino maloba na internet mpe.
 

Kosalisa bampaya

Bampaya bango moko bakosala makasi mpo nakomesana na mboka Swissi ; kasi Migraweb akosalisa bango. Bampaya bamesana na mboka Swissi bakosalisa ba oyo bamesani nainu te. Bakopesa bango toli, bakolakisa bango banzela po bamesana na mboka. Bakosala mosala yango ofele.
 
Kosalisa balingomba po bayebana.
Migraweb akosalisa balingomba ya bampaya po bakutana mpe bayebana na balingomba mosusu ya mboka Swiss (Lingomba ya bamifuteli bandako, ya biloko to misala, ya bilenge, ya bampaya, ya bato basalaka, ya bakonzi ya misala, mpe balingomba ya l’Etat lokola Offices de migration, Offices d’intégration, etc). Migraweb akolakisa bango ndenge balingomba wana basalaka misala.
 

Mpo na komesana na mboka:

Basango nionso etali bomesani na mboka Swissi ekomami na minoko ebele esika moko (Banque de données). Balingomba etali bomesani na mboka, etali lisalisi, bakotinda mpe basango na minoko ebele na esika wana. Bampaya, soki balingi, bakoki koyeba nionso balingi na minoko na bango.
 
Soki bozali na motuna: web-for-migrants@sociolution.ch

Mokonzi ya mosala

 Ursula Dubois
 

Ba Coordinateur ya mosala:

Brigitte Gonzalez, Réseau romand

Ekangele:

Tozali banani ?